Aktuelnosti

Predstavljanje FTTH udruženja Srbija u Inženjerskoj komori Srbije

U organizaciji FTTH udruženja Srbija, 27.09.2018. godine održano je predavanje u sali Inženjerske komore Srbije, u okviru IX ciklusa serije stručnih predavanja posvećenih unapređenju projektovanja telekomunikacionih mreža i sistema sa temom „KABLOVSKO PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA PRISTUPNU MREŽU I KABLOVSKA INFRASTRUKTURA EK (ELEKTRONSKO KOMUNIKACIONIH) MREŽA U OBJEKTU“. Ispred FTTH udruženja prisutne su pozdravili dr Goran Zajić dipl. inž. el., predsednik udruženja i dipl. inž. el. Slobodan Pavlović predsednik skupštine FTTH udruženja Srbija. Pored pozdravne reči članova udruženja i kratkog predstavljanja FTTH udruženja Srbija, izražena je i zahvalnost udruženja Inženjerskoj komori Srbije na vrlo otvorenoj saradnji i dipl. inž. Mirjani Jarić Ćirić autoru koncepta stručnih predavanja na ustupljenoj temi u okviru koje se predstavilo udruženje članovima Inženjerske komore Srbije.

Uvodno predavanje na skupu je održao dr Goran Zajić na temu „FTTH tehniologije, realnost i perpektive“ sa pregledom aktuelnog stanja u okviru implementacije FTTH tehnologije i najavom budućih razvojnih pravaca same tehnologije. Predavač dipl. inž. el. Slobodan je kroz svoje predavanje „Regulacija TK tržišta u Srbiji sa aspekta razvoja FTTH infrastrukture“ prikazao svoje viđenje usaglašavanja regulative u FTTH oblasti u Srbiji. Prisutni projektanti Inženjerske komore Srbije su upoznati sa idejama i konkretnim mikrolokacijskim rešenjem izmeštanja optičkog voda u okviru predavanja dipl ing el Dragana Vukojevića. Predavač dipl. inž. el. Goran Medić predstavio je kroz svoje predavanje primenu softverskih rešenja za projektovanje optičke kablovske infrastrukture, koja obezbeđuju veću efikasnost u procesu projektovanja.

Predavanju su propraćena sa otvorenim raspravama o pojedinim aspektima prezentovanih tehnologija i predlozima regulatornih rešenja. Kao posebna tema koja je proizašla iz pitanja prisutnih jeste nerešena regulativa u FTTH oblasti i koja predstavlja otvoreni problem pri projektovanju FTTH infrastrukture. Na kraju skupa, predstavnici FTTH udruženja Srbija nagovestili su određene aktivnosti udruženja u pravcu podrške razvoju i širenju FTTH tehnologije u Srbiji, te rešavanja pitanja regulative u ovoj oblasti u saradnji sa RATEL-om i resornim ministarstvima.

Inzenjerska komora Srbije Inzenjerska komora Srbije Inzenjerska komora Srbije

Seminar u Inženjerskoj komori Srbije u organizaciji Udruženja FTTH Srbije

Obaveštavamo Vas da će u organizaciji Udruženja FTTH Srbije, biti organizovan seminar iz Programa obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa obuke za 2018. godinu.

Tema predavanja je:

„Kablovsko priključenje objekata na pristupnu mrežu i kablovska infrastruktura elektronsko komunikacionih mreža u objektu.”

Četvrtak, 27. septembar 2018. godine, početak u 10:00 časova

Inženjerska komora Srbije

Bulevar vojvode Mišića 37/II, Beograd

Predavači:

  1. dr Goran Zajić, dipl. inž. el.
  2. Gost predavač RATEL/Ministarstvo
  3. Goran Medić, dipl. inž. el.
  4. Slobodan Pavlović, dipl. inž. el.
  5. Dragan Vukojević, dipl. inž. el.