O udruženju

Goran Zajić

dr Goran Zajić,
predsednik udruženja

“ FTTH tehnologija je stvarnost koja nas okružuje. Brz internet, napredni servisi, pametni gradovi, sloboda konkurencije u isporuci servisa samo su neke od prednosti koje donosi ova tehnologija. FTTH udruženje Srbije spremno je da vam pruži podršku u razumevanju i kreiranju FTTH budućnosti u Srbiji. ”

Udruženje FTTH Srbija osnovano je 2017. godine, na inicijativu predstavnika industrije i TK operatera, predstavnika institucija, inženjera, profesora i drugih pojedinaca koji su godinama u svojoj profesionalnoj karijeri uključeni u projektovanje, planiranje, razvoj, regulaciju, implementaciju, edukaciju ili investiranje u FTTH tehnologije, FTTH servise i FTTH infrastrukturu.

Udruženje promoviše FTTH tehnologiju, koja potrošačima, kompanijama i pojedincima omogućuje najbržu moguću dostupnost globalnih mreža i servisa, i time pozitivno utiče na razvoj životnog i radnog okruženja.

Svejedno da li razvoj FTTH tehnologija posmatramo sa stanovišta potrošača, investitora, TK operatera, industrije, odgovornog ministarstva ili lokalnih samouprava, postoji zajednički interes da se ova tehnologija ubrzano razvija i promoviše, s jasnom dobrobiti za čitavu društvenu zajednicu.

Uticaj FTTH tehnologija i dosadašnja svetska iskustva jasno i bez ikakve zadrške potvrđuju veoma pozitivan uticaj na:

 • Pouzdanost u radu TK mreža i servisa
 • Razvoj servisa u svim oblastima (e-Goverment, e-Health, eEducation...)
 • Razvoj trgovine i dostupnosti informacija
 • Odnos cene i kvaliteta servisa
 • Ekologiju i uštedu energije
 • Regionalnu ekonomiju i rast tržišta rada i usluga
 • Razvoj ruralnih područja
 • Razvoj lokalnih samouprava

Članovi Udruženja su kompanije koje se bave proizvodnjom FTTH komponenti i opreme, TK operateri, fakulteti, instituti i strukovne škole čiji programi edukuju kadar za realizaciju FTTH projekata, predstavnici državnih institucija i ostale kompanije i pojedinci koji na bilo koji način profesionalno učestvuju u razvoju FTTH tržišta. Zajednički cilj svih članova Udruženja je da promocijom i realizacijom FTTH projekta u Srbiji utiču na blagovremenu dostupnost novih usluga potrošačima i stvaranje kvalitetnijeg životnog i ekonomskog okruženja za potrošače u Srbiji.

Vrsta članstva, prava i obaveze, kao i organizaciona struktura Udruženja definisane su statutom Udruženja.

FTTH udruženje sprovodi svoje aktivnosti kroz stručne radne grupe i određenu ekspertizu svojih članova. Udruženje sistematski prati, daje mišljenja i predloge, i inicira različite aktivnosti u sledećim oblastima u okviru FTTH tržišta u Republici Srbiji i analizira status domaćeg razvoja FTTH u odnosu na zemlje u regionu i EU:

 • Razvoj i dostupnost opreme i rešenja proizvođača opreme
 • Razvoj i dostupnost TK servisa
 • Zakonska regulativa
 • Biznis modeli
 • Projekti koji se realizuju, u svim aspektima realizacije
 • Edukacija kadra
 • Ekonomski, socijalni i drugi aspekti realizacije.

Udruženje FTTH Srbija promoviše FTTH tehnologiju i javno deluje na sledeće načine:

 • Izradom stručnih informatora, izveštaja, pregleda, brošura...
 • Učešćem u javnim debatama i nastupima u medijima
 • Organizovanjem stručnih webinara
 • Organizovanjem stručnih skupova u okviru nadležnih institucija, Republike Srbije i lokalnih samouprava
 • Organizovanjem stručne obuke i permanentne edukacije
 • Saradnjom s proizvođačima opreme kroz medijske promocije, radionice...
 • Izradom edukativnih brošura za potrošače
 • Izradom brošura studija slučaja sa iskustvima iz drugih zemalja
 • Realizacijom specijalizovanih kurseva za upoznavanje sa opremom i rešenjima
 • Davanjem stručnog mišljenja u vezi s projektovanjem i izvođenjem FTTH projekata
 • Izradom stručnih revizija, idejnih rešenja, socioekonomskih studija
 • Tumačenjem mernih protokola i rezultata, izradom preporuka za verifikaciju FTTH rešenja
 • Ostalim stručnim aktivnostima.

FTTH Srbija usko sarađuje s FTTH CouncilEU, čiji je član i čija stručna uputstva, informacije i brošure, kao i preporuke Evropske komisije čini dostupnim i članovima FTTH Srbija i široj javnosti.

Od domaćih institucija u oblasti regulative i razvoja tržišta, dobru saradnju razvija s Ministarstvom za trgovinu, turizam i telekomunikacije Vlade Republike Srbije, čiji su predstavnici uključeni u rad Udruženja.

Telekomunikacioni operateri i predstavnici industrije kao sastavni deo FTTH udruženja imaju najznačajniju ulogu u oblasti rešenja i tehnologija koje se primenjuju u FTTH mrežama.

Takođe, Udruženje aktivno razvija saradnju s Udruženjem potrošača, Udruženjem upravnika stambenih zajednica, i kroz tu saradnju promoviše i edukuje potrošače o načinu i pogodnostima korišćenja FTTH servisa.

Regulatorna tela, nadležna ministarstva, lokalne samouprave i druge državne institucije takođe su važni partneri Udruženja i zajedničke aktivnosti usmerene su na stvaranje infrastrukture potrebne za razvoj e-Goverment projekata.

Investitori koji žele da učestvuju u razvoju FTTH infrastrukture i servisa takođe su zainteresovani za aktivnosti Udruženja.

U stručnom pogledu saradnja se razvija sa Inženjerskom komorom Srbije, kroz čije se aktivnosti projektanti i izvođači detaljnije upoznaju s FTTH tehnologijom.

Posebnu pažnju Udruženje usmerava na specijalizovane kurseve i edukaciju za stvaranje stručnog kadra potrebnog radi ubrzane realizacije FTTH projekta u Srbiji i okruženju. Ta edukacija se obavlja kroz saradnju sa strukovnim školama i fakultetima, smišljanjem i realizacijom stručnih kurseva i programa za potrebe instalaterskog, tehničarskog i inženjerskog kadra sa specijalizovanim znanjima potrebnim za realizaciju FTTH projekta.