Uprava udruženja

dr Goran Zajić, dipl ing

Predsednik

Diplomirao je 2005. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku Fizička elektronika, smer Optoelektronika i laserska tehnika. Doktorske studije je završio 2015. Godine na elektrotehničkom fakultetu, smer Telekomunikacije, oblast Multimedija. Trenutno je zaposlen kao profesor strukovnih studija u Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije na poziciji direktora (Visoka ICT škola). FTTH oblašću dr Goran Zajić se bavi u okviru stručnog dela nastavnog procesa Visoke ICT škole. Autor je više od pedeset stručnih publikacija.

mr Marija Zajeganović, dipl ing

Diplomirala je 1992. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku Telekomunikacije. Magistrirala je 2008. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, oblast Telekomunikacije. Trenutno je zaposlena u Visokoj ICT školi na poziciji predavača. FTTH oblašću mr Marija Zajeganović se bavi u okviru stručnog dela nastavnog procesa Visoke ICT škole. Autor je više od dvadeset stručnih publikacija.

Danijela Đokić, ing psec

Specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - (trenutno na master strukovnim studijama - mrežno i softversko inženjerstvo). Od 2005. godine zaposlena u firmi Bit Projekt na poslovima projektovanja i realizacije Telekomunikacionih mreža i sistema. Ekspertska i specijalistička znanja iz oblasti optičkih telekomunikacionih mreža, projektovanja i realizacije Data centara sticala kroz niz treninga firme Corning Optical Communication, koje kroz Bit projekt reprezentuje na tržištima Srbije i Crne Gore. Trenutno na poziciji izvršnog direktora sektora za realizaciju TK sistema.

Slobodan Pavlović, dipl ing

Predsednik

Završio matematičku gimnaziju u Beogradu a zatim diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Osnivač i direktor Bit projekta, jedne od vodećih IT, sistem integratora u Srbiji. Kao odgovorni izvođač radova rukovodio izgradnjom IT infrastrukture u velikom broju objekata i kampusa u Srbiji, Rusiji, Kazahstanu, Crnoj Gori, Bosni… Objavio nekoliko radova iz oblasti tehničke infrastrukture objekata. Trenutni inženjerski fokus je na smart building tehnologijama i FTTH rešenjima gde rukovodi sa nekoliko značajnih projekata.

Mirjana Jarić-Ćirić, dipl ing

Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku elektronika i telekomunikacije smer automatika, radila dugi niz godina kao istraživač, odgovorni projektant, izvođač radova i nadzor u realizaciji velikog broja projekata u oblastima automatizacije industrijskih postrojenja, izgradnje i projektovanja javnih i poslovnih objekata, telekomunikacione i IT infrastrukture u Srbiji, Sloveniji, Rusiji, Uzbekistanu i na Malti. Više godina bila sudski veštak za oblast elektrotehnike i član komisija za procenu uticaja EM zračenja na okolinu. Poslednjih godina bavi se organizacijom stručnih predavanja na temu unapređenja prakse projektovanja telekomunikacionih mreža i sistema kao autor koncepta i medijator skupova.

Radmila Ristanović, dipl ecc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.